Privacy policy

Jouw gegevens worden door ons opgeslagen met als doel jou te kunnen verbinden met passende opdrachten en opdrachtgevers.

Wij gebruiken jouw gegevens om te kunnen beoordelen of jij een geschikte professional bent voor een van onze opdrachtgevers en bij ons uitgezette opdrachten. Dit doen wij op basis van jouw cv en adresgegevens.

Om dit vervolgens te kunnen toetsen, hebben we jouw telefoonnummer en e-mailadres nodig.

Wij sturen jouw gegevens (naam, leeftijd, woonplaats, tarief en werkervaringen) alleen naar de desbetreffende opdrachtgever na overleg en met jouw akkoord.

Jouw gegevens en documenten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en hier gaan wij uiterst vertrouwelijk mee om. Indien je bezwaar hebt of je gegevens wilt inzien, laat het ons dan weten.

Je kunt op verzoek te allen tijde je gegevens inzien en desgewenst laten verwijderen.
Wij hebben echter ook te maken met de bewaarplicht van gegevens. Hierbij valt te denken aan opdrachtbevestigingen, kopie paspoorten, kvk-uittreksels en vergelijkbare gegevens. Deze bewaarplicht duurt 7 jaar en gaat boven het recht op vergetelheid. Om de 2 jaar vragen we een akkoord en bij geen reactie of een akkoord worden de gegevens behouden.